Preduzeće SALON ZA IDEJE-LHC iz Beograda i preduzeće EMA iz Knića napravili su prvi srpski kamper pod nazivom EMA MOBILE. Idejni tvorac projekta je Dušan Krvavac. Stambena nadogradnja je uradjena u fabrici EMA, koja je specijalizovana za izradu kamionskih nadogradnji a enterijer je proizveden i ugradjen od strane preduzeća SALON ZA IDEJE-LHC. Paneli su urađeni sa debljom termo izolacijom od standardne, zidovi su debljine 32mm a pod na 70mm, tako da je u kamperu prijatno i zimi i leti. Sva oprema koja je neophodna za funkcionisanje kampera, vrata, prozori, lufteri, sistem za grejanje, pumpa za vodu, rezervoari, kupljeni su od kompanije REIMO iz Nemačke. Nameštaj i deo obloga zidova urađeni su od tankih drvenih panela obloženih furnirom. Stambena nadogradnja, koja je rađena po narudžbini za poznatog kupca, ugrađena je na FORD-ovu šasiju .