Kamperska poluprikolica urađena je uz poštovanje američkih standarda u saradnji preduzeća EMA iz Knića i preduzeća SALON ZA IDEJE-LHC iz Beograda. Rađena je za poznatog kupca koji se bavi snimanjem filmova i opremljena je sa tri apartmana koja su potpuno zasebna sa tri posebna ulaza. Kada se poluprikolica parkira tri apartmana se prošire za oko 100cm tako da se dobije optimalna površina potrebna za ugodan boravak glumaca. Ugrađeni su toaleti prema američkom standardu sa dva posebna tanka za otpadnu vodu plus rezervoar sa čistu vodu. Sa ugrađenim agregatom autonomija je znatno proširena, čak i do 7 dana.